Responsive image Responsive image
historia firmy

Prime Manager

Zarządzanie czasem pracowników

Prime Manager to system stworzony do efektywnego zarządzania czasem pracy zespołów. System informatyczny usprawnia funkcjonowanie firmy poprzez dostarczenie wielofunkcyjnego narzędzia m.in. aplikacji na telefony dla pracowników, czytnika kart, beaconów, aplikacji internetowej dla dyrektora lub pionu kierowniczego, infrastruktury obliczeniowej, pracującej w chmurze Azure.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź tutaj: primemanager.biz

Prime Manager to rozwiązanie problemu dla:

  • Responsive imageBiura
  • Responsive imageTransportu
  • Responsive imageBudowy
  • Responsive imageHoteli
  • Responsive imagePrzedstawicieli handlowych
  • Responsive imageInne

Do funkcjonalności systemu zaliczamy m.in wyznaczenie obszaru miejsca pracy, wyświetlenie listy miejsc, gdzie trwają projekty, dodanie nowego miejsca pracy, wyświetlenie dokładnej lokalizacji na mapie danego miejsca pracy, zmiana lokalizacji danego miejsca pracy (zmiana ulicy, miasta, państwa, itd.). Wyświetlenie ogólnej listy pracowników, weryfikacja liczby przepracowanych roboczogodzin oraz dokładna lokalizacja poszczególnych pracowników.

Zainteresowany?

Napisz do nas [email protected]