Responsive image Responsive image
historia firmy

Projekty UE

31.01.2018 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informujemy o dokonaniu wyboru oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/01/2018 z dnia 15.01.2018 r. dotyczące zamówienia usługi badawczo-rozwojowej w celu opracowania nowej technologii w ramach projektu pn. „Automatyzacja mikrotargetowania na podstawie danych zebranych przez algorytmy uczące się” planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II Osi Priorytetowej “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dokonano wyboru oferty jednostki naukowej:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
NIP: 813-11-23-670

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełniała warunki formalne, nie podlegała odrzuceniu i otrzymała najwyższą ilość punktów.

Pliki do pobrania:


15.01.2018 Szanowni Państwo,

Firma PrimeBit Studio Sp. z o.o. w związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II Osi Priorytetowej “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego nr 01/01/2018 dotyczącego zamówienia usługi badawczo-rozwojowej w celu opracowania nowej technologii w ramach projektu “Automatyzacja mikrotargetowania na podstawie danych zebranych przez algorytmy uczące się”.

Oferty należy składać:

  • 1) drogą pocztową na adres: PrimeBit Studio Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 24/1107, 35-060 Rzeszów
  • 2) bądź mailowo na adres: biuro@primebitstudio.com

Termin składania ofert mija 30.01.2018 r. do końca dnia.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników przez Zamawiającego odbędzie się 31.01.2018 r.

Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania udziela:
Marek Brusik
tel. +48 17 283 18 70
e-mail: mbrusik@primebitstudio.com

Z poważaniem
PrimeBit Studio Sp. z o.o.

Załączniki do pobrania:


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/11/2017 Z DNIA 30.11.2017 R

Informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 01/11/2017 z dnia 30.11.2017 r. dotyczącego zamówienia usługi badawczo-rozwojowej w celu opracowania nowej technologii w ramach projektu pn. „Automatyzacja mikrotargetowania na podstawie danych zebranych przez algorytmy uczące się” planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II Osi Priorytetowej “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Uzasadnienie wyboru:

Firma PrimeBit Studio Sp. z o.o. skorzystała z prawa unieważnienia zapytania ofertowego zgodnie z punktem 8 INFORMACJE DODATKOWE podpunkt 8.12 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Z poważaniem
PrimeBit Studio Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:


08.12.2017 - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informujemy o dokonaniu wyboru oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/11/2017 z dnia 30.11.2017 r. dotyczące zamówienia usługi badawczo-rozwojowej w celu opracowania nowej technologii w ramach projektu pn. „Automatyzacja mikrotargetowania na podstawie danych zebranych przez algorytmy uczące się” planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II Osi Priorytetowej “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dokonano wyboru oferty jednostki naukowej:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
NIP: 813-02-66-999

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełniała warunki formalne, nie podlegała odrzuceniu i otrzymała najwyższą ilość punktów.

Pliki do pobrania:


Szanowni Państwo,

Firma PrimeBit Studio Sp. z o.o. w związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II Osi Priorytetowej “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego nr 01/11/2017 dotyczącego zamówienia usługi badawczo-rozwojowej w celu opracowania nowej technologii w ramach projektu “Automatyzacja mikrotargetowania na podstawie danych zebranych przez algorytmy uczące się”.

Oferty należy składać:

  • 1) drogą pocztową na adres: PrimeBit Studio Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 24/1107, 35-060 Rzeszów
  • 2) bądź mailowo na adres: biuro@primebitstudio.com

Termin składania ofert mija 07.12.2017 r. do końca dnia.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników przez Zamawiającego odbędzie się 08.12.2017 r. do godz. 10:00

Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania udziela:
Marek Brusik
tel. +48 17 283 18 70
e-mail: mbrusik@primebitstudio.com

Z poważaniem
PrimeBit Studio Sp. z o.o.

Załączniki do pobrania: